Happy advent!

Customers' comments for: The dubbing

The dubbing

The dubbing

Ready-to-print
2,50
10.12.2013
Sabina A. wrote:
Ano, výborná kvalita tisku, kvalitní podklad - plátno
77 x 131 cm  
Tisk na plátne 100% bavlna 390g
25.03.2012
Jaroslav Ignatius V. wrote:
Neostré, oproti originálu zbyteènì tmavé, nekontrastní.
18 x 30 cm  
Matný foto papír
240g
TO THE TOP