Customers' comments for: Girl in the greenery

Girl in the greenery

Girl in the greenery

Ready-to-print
5,00 (4 Evalutation)
29.06.2016
Na vašem webu má obraz teplejší odstíny. Je tam více letní nálada. Na kopii je prostì ménì žluté :o). Nevidìla jsem originál, tudíž nemohu soudit. Jen vím, protože mám Maca a pracuji jako grafik, že mùj poèítaè barvy zobrazuje vìrnì. Ale jak øíkám, originál neznám. Kompoziènì je obraz perfektní. Jen se mi zdá, že autor v nìkterých místech (listí stromù nad hlavami dívek) použil jinou malíøskou techniku oproti kopii. Na kopii jsou viditelné tahy štìtcem, na originálu se mi zdá, že je to spíše tupování. Obraz krásnì voní olejovými barvami, je to nádhera :o)!
110 x 83 cm  
Olejomalba na plátne (obtížnost 2)
14.03.2014
The customer was satisfied
80 x 60 cm  
Fine Art Print Poster Paper (230g)
12.04.2011
Ich bin sehr zufrieden. Jaromir Chochola
159 x 120 cm  
Tisk na plátne 100% bavlna 390g
08.07.2010
Uitstekend verpakt
120 x 90 cm  
Canvas (390g | 100 % katoen
TO THE TOP