Customers' comments for: The visit of the father of the people

The visit of the father of the people

The visit of the father of the people

Ready-to-print
0,00 (1 Evalutation)
22.01.2013
barva-temná, neodpovídá prezentaci na internetu. Støední èást ulice kam vjíždí koèár je èerná nejsou vidìt detaily, podobnì fasáda domu vlevo. Do rámu se vešel až po pøibroušení rámu
58 x 74 cm  
Tisk na plátno
s lakem
410g
TO THE TOP